Ehitajale ja maaomanikule

Võrgu asukohaandmed

Projektide kooskõlastamine

Kaitsevööndis tegutsemine

Talumistasud

Tehnilised tingimused siderajatistele

Teenus on mõeldud eelkõige projekteerijatele, kinnisvaraarendajatele või ehitajatele, kes soovivad liituda Enefiti operaatorineutraalse sidevõrguga või juba olemasolevat võrku ümber ehitada.

Main preview