Ühendvõrk

Ehitame ühtse lahendusena elektri- ja sidevõrgu

Ehitame elektri- ja sidevõrgu ühtse lahendusena

Võrkude koos ehitamine on tulevikulahendus, mis aitab kokku hoida aega nii asjaajamiselt kui ka ehitamiselt. Seejuures tagades parema hinna ning tingimused. Läheneme iga kliendi soovidele personaalselt ning tagame kogu protsessi vältel meie meeskonna poolt täieliku toe.

Internetivõrk

 • Ainsana Eestis on meie ehitatav sidevõrk operaatorineutraalne ja avatud kõikidele teenusepakkujatele.
 • Klient saab valida mitme teenusepakkuja vahel: see tagab paindlikkuse seoses pakettide ja hinnaga.
 • Valguskaabli ühendus on aegumatu ja kvaliteetne ning võimaldab kasutada ülikiireid kiiruseid (hetkel kuni 1000Mbit/s).

Elektrivõrk

 • Teeme koostööd Eesti suurima võrguettevõtte Elektrileviga.
 • Korraldame kliendi eest elektriliitumise lihtsalt ja mugavalt.
 • Oleme kliendile toeks võrguühenduse vajaduse selgitamisest kuni võrguga ühendamiseni.

Miks valida ühendvõrk?

Personaalne lähenemine

Läheneme igale projektile personaalselt ja koostöös kliendiga leiame parima lahenduse. Tagame meie meeskonna poolt täieliku toe.

Mugav asjaajamine

Kindlad kontaktid, kelle poole pöörduda. Isiklik haldur annab ülevaate protsessist, tööde ajaplaanist ning arengutest.

Hinnavõit

Ühise lahendusena võidad kaevetöödelt, trasside paigalduselt, asjaajamiselt ja kooskõlastuste hankimiselt.

Kvaliteedi garantii

Elektrilevi võrguhalduse ja ehituse peamise partnerina on meil pikaajaline kogemus.

Ainulaadne sidevõrk

Jätkusuutlik ja kvaliteetne lahendus, mis võimaldab tarbijal ise otsustada, millist teenusepakkuja soovib kasutada.

Ühendvõrguga liitumise etapid

 • 1

  Esitame pakkumise

  Detailplaneeringu faasis väljastame tehnilised tingimused

 • 2

  Lepingu sõlmimine

  Liitumiseks koostame hinnapakkumise ja sõlmime lepingu.

 • 3

  Projekteerimine

  Alustame projekteerimisega ja peagi saad tutvuda sisevõrgu lahendustega.

 • 4

  Ehitamine

  Alustame elektri- ja sidevõrgu koosehitamisega. Vaata liitumispunkti asukohti.

 • 5

  Teenuse tarbimine

  Ongi valmis, hoone valmimisel vali sobivaim teenusepakkuja.

Küsi personaalset pakkumist

Töötame välja vajadustest lähtuva personaalse lahenduse. Hinnastavate teenuste hulka kuuluvad võrgu projekteerimine, tehniliste lahenduste välja töötamine, kooskõlastuste hankimine, võrgu ehituse teostamine ja teenustasud.

Main preview